PARTNERS-BANNER

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ONOR ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍຂອງ 20 ປີຂ້າງຫນ້າໂດຍສືບຕໍ່ລົງເລິກການຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ, ສະຫຼຸບປະສົບການ, ລວບລວມຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ປັບປຸງຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະພະຍາຍາມໃຫ້ລູກຄ້າມີຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາແລະການຮ່ວມມື win-win ກັບທ່ານ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງລູກຄ້າໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາ.